kopretiny
Kalkulace

Kalkulace

Kalkulace

Je samozřejmostí, že otázka, která padne již při první schůzce se týká kalkulace. Má odpověď je vždy stejná. Bylo by ode mne neprofesionální, již během prvního setkání říci konkrétní sumu.

O celkové kalkulaci rozhoduje několik faktorů.

Na první schůzce si se snoubenci řekneme, jaká je jejich představa svatební výzdoby, které květiny upřednostňují, co všechno by si ode mne, jako od svatební floristky ve svůj svatební den přáli.

Následující schůzku předložím snoubencům zpracování jejich zakázky, včetně předběžné kalkulace. Projdeme společně každou položku a tím i vše, co je spojené s kalkulací.

Všichni tušíme, že taková životní událost, jakou svatba bezesporu je, bude i poměrně náročnou finanční situací. Pokud pro snoubence tvořím kompletní svatební výzdobu včetně výzdoby svatební tabule a obřadního místa, snažím se vše vymyslet tak,abychom mohli výzdobu převést z jednoho místa na druhé a tím odlehčit celkovému rozpočtu.

Vzhledem ke zkušenostem,které jsem při předkládání kalkulací již udělala si směle dovoluji poznamenat, že všechny nevěsty byly mile překvapeny.